Bakıda hava
USD 0.7844 AZN
EUR 0.9582 AZN
RUB 0.0148 AZN
TRY 0.3379 AZN
Söhbət otağı
Qiyamətin Əlamətləri
Qiyamətin Əlamətləri
Müəllif: PRETTY_GIRL
Şərhlər: 31
Baxılıb: 2817
Səs ver:
(səs: 1)
Qiyamətin Əlamətləri
Qiyamətin əlamətləri!
-Əxlaqsızlıq, pozğunluq açıq olmadan, qonşular pisləşmədən, xainlər əmin, əminlər xain sayılmadan, qohumluq əlaqələrində soyuqluq olmadan qiyamət qopmaz! (İ. Ahmed)
- İnsanlarda paxıllıq artar və qiyamət pislərdən başqası üzərinə qopmaz! (İ.Neccar)
- And içirəm ki, paxıllıq, pozğunluq meydana çıxmadıqca, əminə xəyanət edilib, xainə güvənilmədikcə, yaxşılar həlak olub, pislər qalmadiqca qiyamət qopmaz! (Hakim)
- Yağışın bərəkəti qaldıqca qiyamət qopmaz! (Ebu Ya’la)
- Yer üzündə Allah diyən müsəlman qaldıqca qiyamət qopmaz! (Müslim)
- Elm qalxmadıqca, zəlzələlər çoxalmadıqca qiyamət qopmaz! (Buxari)
- Mal çoxalıb artmadıqca qiyamət qopmaz! Belə ki, zəkat veriləcək kimsə tapılmaz! Birinə zəkat təklif edilərkən “Mənim buna ehtiyacım yoxdur” deyecək! (Buxari)
- Müsəlmanlar Yəhudilərlə savaşmadıqca, daşlar belə “Ey müsəlman, arxamda gizlənən yəhudini öldür!” demədikcə qiyamet qopmaz! (Buxari)
- Yetmiş dənə PEYĞƏMBƏRƏM deyən yalançı çıxmadıqca qiyamət qopmaz! (Teberani)
- Livata (mavilik) mübah (ne savab, ne günah) sayılmadıqca qiyamət qopmaz! (Deylemi)
- Qiyamət qopmadan 100 il əvəl Yerdə Allaha ibadət edən qalmaz! (Hakim)
- Zəlzələ, fitnə, qatillik artmaıqca qiyamət qopmaz! (Buxari)
- Qardaşlar fərqli dinlərdən olmadıqca qiyamət qopmaz! (Deylemi)
- Pislər dünyaya hakim olmadıqca qiyamət qopmaz! (Tirmizi)
- Vəhşi heyvanlar insanlarla danımadıqca qiyamət qopmaz! (Tirmizi)
- Bir zaman gələcək ki, insanlar yalnız pulu düşünüb halal və haramını düşünməyəcəklər! (Buxari)
- Rüşvət hədiyyə adı altında verilecək, gözdağı üçün günahsızlar öldürüləcək! (İmam Gazali)
- Məndən bir hədis söylənincə “Rasulullah (sas) belə söyləməz, hədisi burax Qurana bax!”deyərək məni yalanlayanlar çıxacaq! (Ebu Ya’la)
- Qurandan başqa dəlil qəbul etmərəm deyənlər çıxacaq! (Ebu Davud)
- Kafirləri pisləmək üçün gələn ayələri müsəlmanları pisləmək üçün istifadə edəcəklər! (İbni Ömer)
- Sünnət bidet kimi çirkin, bidet sünnət kimi rəğbət qazanacaq! Sünnətə uyan qərib olacaq, yalnız qalacaq, bidete uyan çox yardımçı tapacaq! (Şir’a)
- Mesçidlərdə mindən çox insan namaz qılacaq, içlərində mümin olan olmayacaq! (Deylemi)
- Sonra gələnlər, öncəki alimləri cahillikdə günahlandıracaq! (İbni Asakir)
- Din alimi qalmayacaq, din adamı yerinə keçirilən cahillər bilmədən fetva verəcək, hərkəsi doğru yoldan çıxarmağa çalışacaq! (Buxar)
- Din adamları xalqın istədiyi yöndə fetva verəcək, halala haram, harama halal deyəcəklər, dini ticarətə, mənfəətə alət edəcəklər! (Deylemi)
- İnsan dinini və həyatını ancaq pul ile ayaqda tuta biləcək, qızılı, gümüşü olmayan rahatlıq tapmayacaq! (Taberani)
- Həccə hökümdarlar gəzmək, varlılar ticarək, kasıblar dilnmek, dindarlar göstəriş üçün gedəcəklər! (Hatib)
- Anarxiya, ölüm çoxalacaq! (İbni Mace)
- Çalğı hər yerdə çalınacaq, güvənlik işçiləri çoxalacaq! (Beyheki)
- Hər əsr əvvəlkindən pis olacaq və beləcə pozula-pozula gedəcəklər! (Hadika)
- İnsanın bütün qayğısı mədəsi olacaq, şərəfi mal, qibləsi qadın, dini pul olacaq! (Sülümi)
- İnsanlar təmizlikdə həddən artıq ciddi olacaqlar, vəsvəsə edib dində həddi aşacaqlar! (Ebu Davud)
- Müxtəlif adlar altında şərablar çıxacaq, halal sayılacaq! (İmam Ahmed)
- Ortalıq qarışacaq, dində olmaq əldə alov tutmaq qədər çətin olacaq! (Hakim)
- İt saxlamaq övlad yetişdirməkdən daha cazibəli, maraqlı olacaq! (Hakim)
- Pis qadınlar çoxalıb zina bir topluluqda yayılarsa, xalq əvvəllər görülməmiş yoluxucu xəstəliklərə məruz qalar! Ölçüdə aldadar, hilə edərsə yaşayış çətinləşər! (Beyheki)
- İşlər əhli olmayana veriləcək! (Buxari)
- Varlıya malına görə təzim ediləcək, pozğunluq ediləcək, biclər çoxalacaq! Böyüyə hörmət, kiçiyə mərhəmət edilməyəcək...! (Hakim)
- Lutilik (homointimuallıq) mübah (ne günah, ne savab) sayılmadıqca qiyamət qopmaz! (Deylemi)
- Kişi yol kənarında qadınla cinsi əlaqədə olacaq! (Hakim)

--------------------------------------
- İçki çox içilər!
- Zəkat verilməz!
- Cihad tərk edilir!
- Gənclər fasiq olur!
- Yaxşılığa mane olunar!
- Kişilər ipək geyinər!
- Qonşuluq pisləşər!
- Günaha cəlb artar!
- Çalğı alətləri çoxalar!
- Cansızlar danışar!
- Əmanətə riayət qalxar!
- Hər yerdə çalğı çalınar!
- Adam öldürmək çoxalar!
- Faiz aşikar olar!
- Zinadan doğulan uşaqlar çoxalar!
- Alçaqlar söz sahibi olar!
- Alimlərdə zərrə qədər iman olmaz!
- Hamıya yaxşılıq edən müsəlman axmaq sayılar!
- Məsçid və toplantılarda fasiqlərin səsi ucalar!
- Xanıma uyub anaya üsyan edilər!
- Dinə uymaq, gözəl əxlaqlı olmaq ayıb sayılar!


Haqq olan qiyamət!
Nədir qiyamət?!
Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?! (Qiyamətin nə olduğunu sənə nə öyrətdi?)
Sur birce defe üfürüleceyi;
Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı (əzilib toza dönəcəyi) zaman -
Məhz o gün (vaqe olacağına heç bir şübhə olmayan) qiyamət qopacaqdır!
Və (göy) süst düşüb parçalanacaqdır!
Mələklər də onun (göyün) ətrafında (Allahın əmrinə müntəzir) olacaq və həmin gün (ya Peyğəmbər!) sənin Rəbbinin ərşini onların (başı) üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır!
O gün (ey insanlar!) siz (haqq-hesab üçün Rebbinizin hüzuruna) gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirriniz (Allahdan) gizli qalmayacaqdır!
Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir: "Alın, əməl dəftərimi oxuyun!
Mən (dünyada ikən qiyamət günü) öz hesabıma yetişəceyimə (möhkəm) inanmışdım!"
Bundan belə o, xoş güzəran içində,
Yüksək bir Cənnətdə olacaqdır.
(Elə bir Cənnət ki, onun) meyvələri çox yaxındadır (mö’minler onlardan ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da yeyə biləcəklər).
(Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Keçmiş günlərdə etdiyiniz (yaxşı) əməllər müqabilində yeyin-için!"
Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcəkdir: "Kaş əməl dəftərim mənə verilməyəydi!
Hesabımın nə olduğunu bilməyəydim!
Kaş o (ölüm) qəti (əbədi) olaydı! (Bir daha dirilib bu əzabı görməyəydim!)
Mal-dövlətim mənə heç bir fayda vermədi (Allahın əzabını məndən dəf edə bilmədi).
Mülküm (səltənətim) də məhv olub getdi!"
(Allah dərgahından belə bir nida gələcəkdir: ) "Onu tutub qandallayın!
Sonra da Cəhənnəmə atın!
Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda zəncirlə bağlayın!
Çünki o, böyük olan Allaha inanmırdı.
O (özü zekat vermir, acizə, kimsəsizə kömək etmit, xalqda da) yoxsulu yedirtməyə rəğbət oyatmırdı.
Bu gün bax burda onun yaxın bir dostu yoxdur.
İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur.
Onu ancaq günahkarlar yeyər!"

(1-3, 13-37,Haqq olan qiyamət surəsi)
And içirəm qiyamət gününə;
And içirəm (günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deye) özünü qınayan nəfsə! (Siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz!)
Məgər insan elə güman edir ki, (qiyamet günü) onun sümüklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik?!
Bəli, Biz onun barmaqlarını da (barmaq sümüklərini də, barmaqlarının uclarını da) düzəltməyə qadirik!
Lakin insan (bundan sonra da) önündəkini (qiyaməti) danmaq (pis işlər görmək) istəyər.
Və (istehza ilə): "Qiyamət günü nə vaxt olacaqdır?" - deye soruşar.
Göz (heyrətdən) bərələcəyi;
Ay tutulacağı;
Günəşlə ay birləşəcəyi (hər ikisinin qərbden çıxacağı, nurunun gedəcəyi) zaman -
Məhz o gün insan: "Qaçıb can qurtarmağa yer haradadır?" - deyəcəkdir.
Xeyr, (o gün) heç bir sığınacaq olmayacaqdır!
O gün (ey insan!) duracaq (penah aparılacaq) yer ancaq Rəbbinin hüzurudur!

(1-12, Qiyamət surəsi)

 

Redakte etdi: PRETTY GİRL(səs: 1)
Şərhlər: 31
Baxılıb: 2817
Geriyə
Hörmətli Qonaq, siz sayta qeydiyyatsız istifadəçi kimi daxil olmusunuz.
Saytda şərh yazmaq, xəbər göndərmək və eləcə də digər hüquqlardan istifadə edə bilmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyinizi məsləhət görürük.
Offline
Xedice
Demek ki az qalibda Allahim sen bizim yolumuzu pis yola aparma qiyamet gunune qeder gunahimiz az olsun hec olmasa dua
20 iyun 2014 16:27
# 31
Her an aglimda,ureyimdesen Gozel Allahim...
Offline
EKIZ ANASI
AY ALLAHIM SEN OZUN KOMEK OL
19 iyun 2014 14:24
# 30
ev yanır, içində dostun və sevgilin var.Hansını xilas edərsən?
Sualı qoy 1 kənarayee, dostunla sevgilin eyni evdə neyniyir? :))))
Offline
Wiyinka
ALLAH KOMEY OLSUN
23 oktyabr 2013 20:15
# 29
♔ KrAL KiM OLuRSa OLsuN ♔

♔ KrALiçA HəMiŞə MəNəM..!! ♔✰FasHioNisTKa✰
pilka parfum suslu
Offline
Nermi_7
insallah yaxsi olur
12 dekabr 2012 10:52
# 28
___◕◕◕◕◕
_◕◕◕.....◕◕◕
◕◕◕........◕◕◕◕◕◕
◕◕◕.........◕◕◕...◕◕◕
_◕◕◕.........◕◕.....◕◕◕
__◕◕◕.................◕◕◕
____◕◕◕.............◕◕◕
______◕◕◕.....◕◕◕
_______◕◕◕◕
_______◕◕
Offline
Nisa
ALLAH ozu bilen meslehetdir
6 dekabr 2012 22:58
# 27
Offline
sebiwka
ALLAH butun gunahlarimizi bagiwlasin.. AMIN.
4 dekabr 2012 01:36
# 26
Offline
Azeri Qizi
Allah biz gunahkar bendelere rehm etsin
3 dekabr 2012 07:25
# 25
LUNA'NiN REFIQESI
Offline
Nur Ay
Qiyamet gununden ALLAH bizi qorusun...
2 dekabr 2012 12:13
# 24
Offline
Miss_Oxatan
bu elametleri coxunu goruruk indi sadece heyvanlar ve cansizlarin daniwmir.vehhabiler nezerde tutulub Quranda buyrulanlar.yalanci din adamlari deyilende ve Mene Qurani goster hec bir hedise inanmiram deyenler indi vehabilerdi ALLAH onlara lenet elesin.ALLAH bizleri bagiwlasin.ESTEXFURULLAHI RABBI VE ATUBI ILEHY.
2 dekabr 2012 09:57
# 23
Hər 15 saniyədən bir yer üzündə 1 uşaq doğulur.
Hər 18 saniyədən bir yer üzündə 1 insan ölür.
Belə çıxır ki, yer üzündə insanın doğulması ilə ölməsi arasında cəmi 3 saniyə var.
Sənsə deyirsən ki, 1 dəqiqə gözlə, gəlirəm...
Offline
Verynicegirl
gunahlarimiz bagishlansin inshallah
2 dekabr 2012 00:44
# 22
Offline
elya33
allah bilen meslehetdir twk
1 dekabr 2012 15:10
# 21
Offline
Nermi_7
23.Ummetimin axir dovrlerinde mescidlerini bezeyib urekleri xarab saxlayan,paltarini chekinib qorudugu qeder dinini chekinib qorumayan,dunya ishlerinin yolunda getmek ugrunda dinini vasite etmeye fikir vermeyen be'zi inslanlar toreyecek.
24.Yaxshiliq terk edilib emr edilmeyende,pislik edilib qarshisi alinmayanda Qiyamet yaxinlashacaqdir.
25.Qiyamet yaxinlashir xeyirli ishleri azalir.

26.(Qiyametin bir elameti) mescidlerin ichinde gunahkarlarin seslerinin yukselmesi ve gunahkarlarin emr etdiklerini yerine yetiren semimi mo'minlerin uzerinde qalib gelib onlara hokm etmeleridir.
27.Insanlara ele bir zaman gelecek ki,mescidlerde yigishib namaz qilarlar.Ancaq aralarinda mo'min olmaz.
28.Kim Qur'an oxuyarsa savabini Allahdan istesin.Chunki son dovrlerde Qur'ani oxuyub (mukafatini) insanlardan isteyen be'zi insanlar toreyecekler.

29.Qur'anin mahni oxunuldugu kimi oxunulub hezz edildiyi,hetta insan alim olmadigi halda bu cur oxuduguna gore e'tibar gorduyu vaxt Qiyamet qopar.30.Axirzamanda ummetim uchun en chox qorxdugum ulduzlara (inanmaq),qederi yalan saymaqdir.
31.Insanlara ele bir dovr geler ki,faiz yemeyen adam qalmaz.Onu yemese de tozu mutleq deyer.

32.Insanlara ele bir dovr geler ki,zenginler seyahet uchun,onlarin alimleri riya ve gosteri uchun,kasiblari ise dilenmek uchun hecce gederler.33.Qiyamet yaxinlashanda qanunsuz elaqelerden dogulan ushaqlar choxalar.
34.Dedi-qoduchularin,qeybetchilerin ve lag edenlerin choxalmasi Qiyametin elametlerindendir.
35.Hundur-hundur binalar insha edilmeyenedek Qiyamet qopmaz.

Daha etrafli Harun Yahyanin "Qiyametin elametleri" kitabina muraciet edin.
30 noyabr 2012 20:47
# 20
___◕◕◕◕◕
_◕◕◕.....◕◕◕
◕◕◕........◕◕◕◕◕◕
◕◕◕.........◕◕◕...◕◕◕
_◕◕◕.........◕◕.....◕◕◕
__◕◕◕.................◕◕◕
____◕◕◕.............◕◕◕
______◕◕◕.....◕◕◕
_______◕◕◕◕
_______◕◕
Offline
tapdiqova
Allah bilen meslehetdir.
30 noyabr 2012 20:45
# 19
Offline
Nermi_7
1.Qiyamet elametleri bir cizgideki muncuqlarin arxa-arxaya qoshuldugu kimi bir-birinin arxasi ile geler.
2.Dunya herc-merclik ichinde qalanda,fitneler zuhur edende.yollar kesilende,be'zileri be'zilerine hucum edende Qiyamet geler."

3.Qiyamet gelende olum hadiseleri ve qetliamlar genish yayilacaq.

4.Insanlarin oz elleri ile etdikleri pis emeller uzunden suda ve quruda fesad pozuntu emele geler ki,Allah onlara etdikleri bezi gunahlarin cezasini daddirsin ve belke onlar qayitsinlar.

5.Boyuk sheherler dunen sanki yox imish kimi mehv olar.

6.Bu hadiseler olana qeder Qiyamet qopmayacaqdir,zelzeleler choxalacaq.

7.Acliq ve heyatin bahaligi chox yayilacaq.

8.Pozgunluq ashkar edilmeden Qiyamet qopmaz.

9.Zinanin choxalmasi Qiyametin elametlerindendir.

10.Qiyamet yaxinlashanda heya kishinin qadinla yolun ortasinda cinsi elaqede olacaq qeder aradan qalxar.

11.Kishiler qadinlara benzeyecek,qadinlar kishilere benzeyecek.

12.Kishiler kishilerle,qadinlar qadinlarla kifayetlenende Qiyamet yaxinlashacaqdir.

13.Insanlara ele bir vaxt gelecek ki,Qur'ani-Kerim bir vadide,insanlar bashqa vadide olar.

14.Insanlara ele bir dovr gelecek ki,Qur'ani- Kerimin ancaq adi qalacaqdir.Onlar Islamdan chox uzaq olduqlari halda Islami adlarla adlandirilacaq,mescidler gozel gorunduyu halda hidayet yonunden xarab olacaqdir.
15.Qur'an oxuyan,lakin oxuduqlari dillerde qalan,ureklerine gedib chatmayan insanlarin toreceyi bir zaman gelecekdir.

16.(Axirzamanda) sizden evvelki milletleti qarish-qarish izleyeceksiniz,hetta onlar (yehudiler ve xristianlar) kertenkele deshiyine girseler siz de arxalari ile gireceksiniz.

17.Qiyametden evvel qaranliq geceler kimi fitneler var.

18.Qiyamete yaxin qaranliq hisseler kimi qarishiqliqlar olacaqdir.Bu qarishiqliqlar ichinde insan mo'min olaraq sehere chixib kafir olaraq axshamlayacaq,mo'min olaraq axshamlayib kafir olaraq seheri achacaqdir.

19.Haram olan sheylerin halal hesab edilmesi Qiyametin elametlerindendir.

20.Axirzamanda qurd oxuyanlar olacaqdir.Kim hemin dovre yetisherse,sherlerden Allaha siginsin.Onlar chox iylenmish insanlardir.Riyakarliq (ikiuzluluk) hakim olacaq,riya ve tekebburden utanilmayacaq.

21.Alimler elmi ancaq pul qazanmaq uchun oyrenende,dini dunya menfeeti evezine satanda Qiyamet yaxinlashacaqdir.

22.Axirzamanda ele insanlar chixacaq ki,dinlerini dunya menfeetine satacaqlar.Bunlar yumshaq gorunmek uchun qoyun derisine burunecekler,dilleri shekerden shirin,lakin urekleri qurd ureyi kimi qati olacaqdir.
30 noyabr 2012 20:44
# 18
___◕◕◕◕◕
_◕◕◕.....◕◕◕
◕◕◕........◕◕◕◕◕◕
◕◕◕.........◕◕◕...◕◕◕
_◕◕◕.........◕◕.....◕◕◕
__◕◕◕.................◕◕◕
____◕◕◕.............◕◕◕
______◕◕◕.....◕◕◕
_______◕◕◕◕
_______◕◕
Offline
Happiness lady
Yer uzerinde Allah diyen muselman qaldiqca qiyamet qopmayacaq.Allah butun bendelerini qiyamet gununden qorusun.Amin.
29 noyabr 2012 19:17
# 17
Sevgi yasamaqla olum arasindaki serheddir,yasama sebebim oldugun ucun cox sagol
Offline
QaDiNLaR BiZ
allah qorusun
29 noyabr 2012 16:54
# 16
Qadinin cohresi erinin nece olduqunu,kisinin koyneyi ise arvadinin nece olduqunu gosterir. heart
Offline
NIGAR_CAVAD
BU HEYATDA HER WEYIN BIR BEDELI VAR.BUTUN BU HAQSIZLIQLARIN MURDARLIQLARIN YALAN VE BOHTNALARIN GOZ YAWLARININ SON TAPTIGI BIR GUN OLMALIDIR YA YOX??
29 noyabr 2012 16:34
# 15
Offline
milana.m
Yazılanları çoxu artıq görünür, qiyamətin nə vaxt olacağını ALLAHdan başqa kimsə bilmir
29 noyabr 2012 16:23
# 14
Offline
aishwarya
Qiyametin elametlerinin coxusu var.Her zaman qiyamete hazir olmaliyiq,Allahin rehmetine siginiram.
29 noyabr 2012 15:54
# 13
AISHWARYA RAI
Offline
Jeyla Aliyeva
ALLAH KOMEY OLSUN..AMIN!
29 noyabr 2012 13:25
# 12
Offline
feride 23
her kes caliwdiqca yaxwi emellerle mewqul olmalidi.hesab gunun fikirlewmelidi.hamimiz elediyimiz emeller gore elbet cavab vermeliyik. 27
29 noyabr 2012 12:46
# 11
QUBALI QIZ
Offline
_BELOSNEJKA_
YA REBBIM OZUN QORU BIZLERI HEQIQETENDE QIYAMET YAINLAWIR
29 noyabr 2012 12:25
# 10
Men həyatam çünki kimlerse mənə görə yaşayir.

Men sevgiyəm cünki kimlərsə mənim sevgimlə yaşayir.

Men dostam cünki kimlərsə mənim dostlugumla yaşayır.

Men düşmənəm çünki kimlərsə mənə nifret edir.

Men sevincəm çünki kimlərsə mənim gülüşümlə nəfəs alır.
Offline
elya33
allah komek olsun
29 noyabr 2012 09:44
# 9
Offline
celilova U
Allah komeyimiz olsun,
29 noyabr 2012 08:37
# 8
dost istesen ALLAH.sohbet istesen Quran.duwmen istesen nefs.varlanmaq istesen qenaet,ibret istesen HUSEYN yeter
Offline
GuNaY ALiYeVa
Cox gozel movzudu twk.Qiyamet gununu ALLAHDAN bawga heckim bile bilmez ALLAH istese bu deqiqe dunya dagilar indi yalanan hami 21 dekabra inanr bu inanan insanlar ne agila quluq edir anlamram neise.ALLAH hamizin gunahlarindan kecsin bizi dogru yoldan ayrilmaga qoymasin Amin 17
29 noyabr 2012 00:44
# 7
Ne qeder xetrime deysede bir gulusune butun sehvlern silmeye razi olacaq qeder cox sevrem 128
Offline
Verynicegirl
Tebii ki onu ALLAH bilir,rebbim emeli saleh defterimizi sag eline verilen bendelerinden etsin,gunahlarimizi bagishlasin,birde cume axshami gunahlar daha cox bagishlanir
29 noyabr 2012 00:10
# 6
Offline
Alok
Aman Allah bunlari oxuduqca insani dehwet buruyur.Ama giyametin ne vaxt olacagini yalniz Allah bilir.Belkede bu gun belkede sabah belkede bir ilden sonra belkede milyon ilden sonra bunu Allahdan bawqa hec kim bilmir.
28 noyabr 2012 23:29
# 5
''Anne olmadan anlayamazsın'' derdi annem melekler Ne kadar da haklıymış.Şimdi ona itiraf ediyorum ne kadar haklı olduğunu,gülümsüyor,gözleri doluyor anneciğimin.
Offline
Miss_N
mence her sheyi Allah biler
28 noyabr 2012 23:14
# 4
Səni sevgisiylə isidəcək biri varsa, üşümək həqiqətən də gözəldi.. 128
Offline
Nisa
qiyamet bir gun qopacaq o guni ALLAH biler
28 noyabr 2012 22:43
# 3
Offline
PRETTY_GIRL
ARTİQ HEQİQETENDE DUNYANİN AXİRİDİR. BURDA YAZİLANLARİN 97 FAİZİ ARTİQ YER UZUNDE YASANİR.
28 noyabr 2012 22:17
# 2
DUYMAQ ISTEMEYEN QEDER PIS KAR YOXDUR!...
F. E. 45
________________________________________

S. A. S 446
İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

TEZKLİKLƏ

Adların mənaları Yuxuyozmalar
Xəbər lenti HAMISI
Səsvermə
 

2014-cü il sizin üçün nə ilə yadda qaldı?

1. Xoşbəxtlik gətirdi
2. Övladım oldu
3. Universitetə daxil oldum
4. Ailə həyatı qurdum
5. Boşandım
6. Yaxınımı itirdim
7. Heç bir özəlliyi olmadı

 
 
HAMISI Ən çox oxunanlar
İdeal çəkini hesabla
  Boyunuz: sm
  Çəkiniz: kq
  Yaşınız:
  Cinsiniz:
  İdeal Çəkiniz: kq
  Fərq: kq

BÜRC UYĞUNLUĞU

Sevgilinizlə bürc uyğunluğunuzu öyrənə bilərsiniz